Seroloji Laboratuvarı

serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

TORCH grubu, enfeksiyon serolojisi ve hepatit markerlerinin bir kısmı DYNEX, ALISEI, MINILYZER, VIDAS cihazları ile çalışılmaktadır.

Seroloji laboratuvarımızda iç kalite kontrol çalışmaları her gün düzenli şekilde yapılmakta, sonuçları kalite standartlarımız çerçevesinde uzmanlarımız tarafından kontrol edilmektedir. Laboratuvarımız aynı zamanda MLE dış kalite programı üyesidir.

ASO.CRP.RF.IgA,IgG,IgM,IgG alt grupları ,compleman 7(C3),compleman 4 (C4) ve Homosistein testleri nefelometrik yöntemle BN Prospec cihazında çalışılmaktadır.

IFA laboratuvarımızda ANA, AMA, ASMA, ANCA, Adacık antikoru, ENA profil, Liver profil ve ANA profil testleri çalışılmaktadır.